Kiến nghị cấp phép các khu công nghiệp dệt may quy mô lớn

14/07/2016 10:52

Bộ Công thương vừa kiến nghị Chính phủ xem xét, thống nhất quy hoạch và cấp phép khu công nghiệp dệt may lớn...

Keyword đầu tiên có dấu

Kiến nghị cấp phép các khu công nghiệp dệt may quy mô lớn - Ảnh minh họa

Theo đó, kiến nghị này nhằm kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước về sản xuất vải, sợi, nhuộm hoàn tất cao cấp. Kiến nghị nhằm tránh tình trạng các địa phương tự quy hoạch, cấp phép gây chồng chéo; Đồng thời phát triển, nâng cấp cơ sở hạ tầng kết nối giữa các khu công nghiệp dệt may lớn với các cảng, trung tâm giao nhận.

Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng có thể tham gia hoạt động đầu tư phát triển vào các cụm công nghiệp nói trên. Trước đó, Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị thống nhất quy hoạch và cấp phép các khu công nghiệp dệt may lớn từ 500–1.000 ha; Đồng thời, đề nghị hỗ trợ lãi vay khi doanh nghiệp đầu tư vào các trung tâm xử lý nước thải tại các khu công nghiệp này. 

C.Sơn