Kiến nghị chưa nhân rộng cấp, đổi GPLX cấp độ 4 ra toàn quốc

18/05/2021 16:43

Bộ GTVT kiến nghị Chính phủ chưa nhân rộng việc cấp, đổi GPLX cấp độ 4 ra toàn quốc.

kiến nghị chưa nhân rộng cấp, đổi gplx cấp độ 4 ra toàn quốc

Số lượng hồ sơ tham gia đổi GPLX cấp độ 4 trên cổng dịch vụ công Quốc gia chưa nhiều - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ về triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX do ngành GTVT cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Theo Bộ GTVT, ngày 22/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021. Bộ GTVT được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Công An, Bộ Y tế mở rộng triển khai ra toàn quốc đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX do ngành GTVT cấp.

Thực hiện nhiệm vụ theo văn bản số 4060/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện cấp, đổi GPLX mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an kết nối dữ liệu khám sức khoẻ, dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và cung cấp thí điểm dịch vụ công mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia từ ngày 1/7/2020 (phạm vi thí điểm tại Hà Nội và Hà Nam).

Bộ GTVT cũng đã chỉ đạo Tổng cục Đường bộ VN và các sở GTVT tuyên truyền về lợi ích và triển khai dịch vụ công trực tuyến trên. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đăng ký đến hết tháng 4/2021 còn khá thấp. Số tài khoản truy cập (thao tác và xem) hơn 2.000 lượt. Số hồ sơ cấp, đổi là 10 hồ sơ.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ VN, nguyên nhân số lượng hồ sơ thấp là do việc hoàn trả tiền còn khó khăn. Bên cạnh đó, số lượng bệnh viện tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khoẻ trong giai đoạn thí điểm chưa nhiều.

Mặt khác, kinh phí Tổng cục Đường bộ VN thực hiện thuê dịch vụ công nghệ thông tin triển khai thí điểm dịch vụ công trên là 162 triệu đồng/tháng và dự toán kinh phí thuê triển khai mở rộng là 542 triệu đồng/tháng.

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho người dân khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến nêu trên, Bộ GTVT đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chưa thực hiện triển khai mở rộng ra toàn quốc đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đổi GPLX do ngành GTVT cấp.

Thay vào đó, Bộ GTVT kiến nghị tiếp tục triển khai thí điểm dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công Quốc gia trong năm 2021 theo hướng mở rộng phạm vi đơn vị, cơ sở y tế tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khoẻ. Đồng thời khắc phục các khó khăn hiện tại, nhằm thực hiện tốt tại Hà Nội và Hà Nam trước khi mở rộng ra phạm vi toàn quốc.

Bộ Y tế mở rộng phạm vi đơn vị, cơ sở y tế tham gia khám và cung cấp dữ liệu khám sức khoẻ tại Hà Nội và Hà Nam để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đổi GPLX.

Trần Duy