Kiến nghị giảm thời gian thanh tra thuế tại doanh nghiệp

06/12/2017 11:19

Một số ý kiến đề nghị thời hạn kiểm tra thuế tại doanh nghiệp tối đa chỉ 5 ngày.

kiến nghị giảm thời gian thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Ảnh minh họa

Theo Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), thời hạn thanh tra thuế là không quá 45 ngày làm việc tại trụ sở người nộp thuế. Trường hợp thanh tra doanh nghiệp có giao dịch liên kết xuyên biên giới, thời hạn thanh tra không quá 360 ngày làm việc tại trụ sở người nộp thuế. Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra thuế có thể gia hạn thời hạn thanh tra thuế. Thời gian gia hạn không vượt quá 30 ngày làm việc tại trụ sở người nộp thuế.

Góp ý tại hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về đề cương xây dựng Luật Quản lý thuế do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức ngày 5/12, bà Phạm Thu Trang, Phó TGĐ Công ty TNHH Ernst & Young cho rằng, thời gian thanh, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp là 30 ngày. Điều này cũng mất rất nhiều thời gian, nhân lực của doanh nghiệp để hỗ trợ đoàn thanh tra khi họ thực hiện thanh, kiểm tra tại doanh nghiệp. Trong một số trường hợp, đoàn thanh tra cũng không có mặt ở doanh nghiệp toàn bộ thời gian 30 ngày và vẫn thực hiện thanh tra cùng lúc một số doanh nghiệp. Do đó, Dự thảo Luật đề xuất tăng thời hạn thanh tra lên 45 ngày đồng nghĩa với việc doanh nghiệp phải kéo dài thời gian phục vụ thanh tra thuế. Từ đó, sẽ làm tăng chi phí tuân thủ thuế, ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kéo dài thời gian thanh tra cũng gây tâm lý kém khẩn trương của đoàn và làm giảm hiệu quả thanh tra. Đồng thời, làm tăng số tiền phạt chậm nộp của doanh nghiệp do đoàn thanh tra chưa đưa ra kết luận cuối cùng để xác định số tiền thuế còn thiếu, gây bất lợi cho doanh nghiệp.

Cùng quan điểm giảm thời gian thanh tra, một số ý kiến đề nghị thời hạn kiểm tra tối đa chỉ 5 ngày. Trường hợp cần thiết, đoàn kiểm tra được phép gia hạn thêm 5 ngày. Đại diện đơn vị soạn thảo cho biết, sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để hoàn thiện Dự thảo Luật này, đáp ứng mục tiêu minh bạch, đơn giản, khoa học và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, giảm thiểu các thủ tục hành chính cho cộng đồng doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế.

C.Sơn