Kiến nghị khởi tố, điều tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình

21/11/2020 15:26

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa kiến nghị khởi tố, điều tra liên quan đến sai phạm tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình.

Kiến nghị khởi tố, điều tra Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình 1
Trụ sở Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình.

Ngày 21/11, theo thông tin từ Thanh tra tỉnh Hòa Bình cho biết, căn cứ vào sai phạm tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình vì có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ", Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã quyết định chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình kiến nghị khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.

Theo đó, trong quá trình thanh tra tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã phát hiện một số sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã thuộc nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và 2019.

Trong 2 năm 2018 đến 2019, Liên minh Hợp tác xã được UBND tỉnh Hòa Bình giao dự toán kinh phí thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã tại Quyết định 855, ngày 4/4/2018 và Quyết định 935, ngày 9/5/2019 với tổng kinh phí đã quyết toán là 1 tỷ 400 triệu đồng.

Nguồn kinh phí trên để tổ chức thực hiện 19 lớp tập huấn (năm 2018 tổ chức 10 lớp; năm 2019 tổ chức 9 lớp). Đối tượng dự tập huấn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch hội đồng quản trị; Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên hợp tác xã và cán bộ phụ trách kế toán.

Dự toán phê duyệt đào tạo, bồi dưỡng là 5 ngày/lớp, nhưng thực tế Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hòa Bình chỉ tổ chức 3 ngày/lớp; học viên cũng chỉ hưởng chế độ 3 ngày nhưng số tiền đã quyết toán là 5 ngày.

Còn số tiền mà Liên minh Hợp tác xã đã quyết toán khống khoảng 543 triệu đồng.

Minh Chuyên