Kiến nghị sửa quy định BH bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

05/02/2018 16:32

Cơ quan chức năng đang nghiên cứu, hoàn thiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (BBTNDS) chủ xe cơ giới.

kiến nghị sửa quy định bh bắt buộc tnds của chủ xe cơ giới

Đại diện Cục CSGT, Cục Quản lý-Giám sát bảo hiểm và Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam ký kết quy chế phối hợp thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công An đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm (2015, 2016, 2017) thực hiện các quy định của Chính phủ tại Nghị định số 103/2008/NĐ-CP ngày 16/9/2008 về bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới và thực hiện Thông tư liên tịch số 35/2009/TTLT-BTC-BCA  ngày 25/2/2009 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 103/2008/NĐ-CP (Thông tư liên tịch số 35).

Theo ông Phùng Ngọc Khánh, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính, hàng năm đều tổ chức các đoàn liên ngành công tác tại các địa phương trên toàn quốc nhằm kịp thời chỉ đạo, giám sát tình hình thực hiện, nắm bắt tình hình thực tế, giải đáp các vướng mắc của cơ sở, tiếp nhận các kiến nghị cụ thể nhằm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chế độ bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới.

Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, sau 3 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 35, việc phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về trách nhiệm bảo hiểm của chủ xe cơ giới giữa các DNBH với cơ quan công an còn chưa thường xuyên, liên tục, dẫn đến sự hiểu biết về nội dung, ý nghĩa, mục đích, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia bảo hiểm của người dân còn hạn chế; còn tồn tại nhiều trường hợp chưa tự nguyện mua bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới; việc phối hợp, thông tin hai chiều giữa lực lượng cảnh sát giao thông, cơ quan cảnh sát điều tra với DNBH còn hạn chế...

Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo hiểm BBTNDS chủ xe cơ giới, theo đại diện các đơn vị, thời gian tới cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới.

Đại diện các đơn vị cũng cho rằng, hiện nay, hành vi không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm BBTNDS của chủ xe cơ giới còn hiệu lực đối với xe ô tô, mô tô, xe gắn máy đã được quy định trong Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ, vì vậy đại diện các bên đề nghị Bộ Công an, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định 103/2008/NĐ-CP theo hướng bỏ nội dung này để thống nhất thực hiện; sửa đổi Nghị định 46/2016/NĐ-CP theo hướng tách riêng mức xử phạt đối với 2 hành vi: Không có hoặc không mang Giấy chứng nhận bảo hiểm BBTNDS còn hiệu lực cho phù hợp với tính chất, mức độ hành vi vi phạm...

Hạ Lan