Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho 2 tuyến metro số 1 và 2 ở TP.HCM

24/02/2021 15:13

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc cho tuyến metro số 1 và gia hạn khoản vay cho tuyến metro số 2.

Kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho 2 tuyến metro số 1 và 2 ở TP.HCM 1

Tuyến metro số 1 đã hoàn thành trên 82% khối lượng toàn dự án

Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM vừa có kiến nghị tháo gỡ các vướng mắc cho tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và gia hạn khoản vay cho tuyến metro số 2. Kiến nghị nằm trong báo cáo gửi UBND TP về tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị.

Theo Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, đến thời điểm này, tuyến metro số 1 đã đạt 82,35% khối lượng công việc. Tại công trường, nhà thầu vừa tăng tốc thi công vừa thực hiện nghiêm công tác phòng dịch Covid-19. Dự kiến, tuyến metro số 1 sẽ khai thác thương mại vào năm 2022.

Liên quan đến việc chưa ký phụ lục hợp đồng 19, hợp đồng tư vấn chung với liên danh NJPT (dẫn đến việc tạm ngưng công tác đào tạo 58 học viên lái tàu), hiện đã có kết quả đàm phán giữa hai bên.

Do đó, Ban quản lý đường sắt đô thị TP đã kiến nghị UBND TP xem xét, chấp thuận chủ trương cho phép cập nhật các nội dung trên vào kế hoạch lựa chọn nhà thầu để có căn cứ pháp lý cho việc ký kết phụ lục hợp đồng số 19.

Hiện, UBND TP đã yêu cầu các sở liên quan, khẩn trương có ý kiến về tờ trình chấp thuận chủ trương ký phụ lục hợp đồng số 19 của Ban quản lý đường sắt đô thị TP. Khi đó, việc đào tạo sẽ được tiếp tục.

Riêng đối với tuyến metro số 2, Ban quản lý đường sắt đô thị TP cũng kiến nghị UBND TP gia hạn khoản vay của Ngân hàng KfW (Ngân hàng Tái thiết Đức). Cụ thể, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP xem xét, tham mưu UBND TP về việc gia hạn các khoản vay của Ngân hàng KfW trước ngày 26/2.

Được biết, hợp đồng tư vấn chung ký với liên danh NJPT đã hết hạn và chưa được ký lại. Thời gian qua, NJPT và chủ đầu tư đã có các bước đàm phán để ký lại phụ lục hợp đồng 19.

Tuy nhiên, do thời gian đàm phán, ký kết kéo dài, Công ty Nippon Koei (thành viên đứng đầu liên danh tư vấn NJPT và liên danh NJPT) đã có thư thông báo dừng một số hoạt động tư vấn cho đến khi ký kết phụ lục hợp đồng này. Do vậy, công tác đào tạo 58 học viên lái tàu cũng tạm dừng giữa chừng.

Đỗ Loan