Kiến nghị ủy quyền phê duyệt thành lập Công ty đường sắt đô thị

15/11/2014 08:02

Để đảm bảo thực hiện nội dung đã cam kết với Nhà tài trợ đúng thời hạn, UBND TP HCM vừa kiến nghị Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP HCM thẩm định, phê duyệt Đề án thành lập Công ty...