Kiên quyết loại chi phí quảng cáo ra khỏi giá sữa

30/03/2015 18:45

Các doanh nghiệp phải rà soát, tiết giảm các khoản chi phí hình thành giá thành, để giảm giá bán sữa...

kiên quyết loại chi phí quảng cáo ra khỏi giá sữa
 

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 89/QLG - NLTS gửi Sở Tài chính các địa phương, đề nghị yêu cầu các doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai giá sữa phải rà soát, tiết giảm các khoản chi phí hình thành giá thành, để giảm giá bán sữa. Thời gian đăng ký kê khai lại trước ngày 15/4.

Riêng các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 24 tháng tuổi (các sản phẩm nghiêm cấm không được quảng cáo quy định tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ), yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa thực hiện loại chi phí quảng cáo trong cơ cấu giá, giảm giá tương ứng với mức chi phí quảng cáo đã loại trừ.

Sở Tài chính các địa phương cần thanh kiểm tra việc thực hiện quy định này và nếu phát hiện vi phạm, cần xử lý kiên quyết, triệt để, đồng thời công bố công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Quỳnh Anh