Kiên quyết xử lý cán bộ vòi vĩnh đòi hối lộ

07/09/2016 19:20

Tổng cục Đường bộ VN kiên quyết xử lý trường hợp người thực thi công vụ nhũng nhiễu, vòi vĩnh đòi hối lộ.

kiên quyết xử lý cán bộ vòi vĩnh đòi hối lộ

Ảnh minh họa

Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ VN cho biết, thời gian qua các Cục QLĐB đã chủ động thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành, đạt được kết quả khả quan trong việc xử lý vi phạm về hành lang an toàn đường bộ, kiểm soát tải trọng xe...

Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện còn bộc lộ một số tồn tại như: Chưa thực hiện đầy đủ việc lập, điều chỉnh và triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành theo quy định; Chưa tăng cường kiểm tra hoạt động thanh tra chuyên ngành của các Chi cục QLĐB; Chi cục trưởng một số Chi cục QLĐB ban hành kế hoạch hay thành lập Đoàn thanh tra chưa đúng thẩm quyền; Còn để xảy ra vụ việc tiêu cực.

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành, phòng chống tiêu cực trong thực thi công vụ, ông Huyện cho biết, đã yêu cầu các Cục QLĐB rà soát việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra chuyên ngành; Tiếp nhận, phân công công chức xử lý thông tin vi phạm theo quy định tại Thông tư số 02 của Bộ GTVT; Kịp thời thu hồi những văn bản, quyết định chưa đúng thẩm quyền theo quy định hiện hành; Kiên quyết xử lý trường hợp người thực thi công vụ nhũng nhiễu, hạch sách, vòi vĩnh đòi đối tượng hối lộ.

Ông Huyện cũng cho biết, các Cục QLĐB chỉ tiến hành thanh tra theo đoàn và thanh tra độc lập theo kế hoạch đã được phê duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu của Tổng cục; Đồng thời, tăng cường kiểm tra hoạt động thanh tra chuyên ngành của các Chi cục QLĐB, tập trung vào trách nhiệm và tuân thủ pháp luật trong việc thực thi công vụ. 

T.D