Kiên quyết xử nghiêm việc lợi dụng dân chủ, kích động gây rối

17/07/2018 06:09

Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá...

kiên quyết xử nghiêm việc lợi dụng dân chủ, kích động gây rối

Tổng Bí thư trao đổi với các đại biểu dự hội nghị

Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo T.Ư thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Bầu không khí dân chủ được mở rộng

Phải biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá, những năm gần đây, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Quyền làm chủ của nhân dân, các hình thức dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp mở rộng... Nhờ đó, bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư lưu ý cần thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém. Điển hình như công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về quy chế dân chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, nhiều nơi thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó. Việc công khai các nội dung liên quan ở nhiều địa phương, cơ sở chưa đầy đủ, chưa tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế.

Tổng Bí thư cũng nêu thực tế, lâu nay, nhiều nơi vẫn nói là thực hiện dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình. Thậm chí, một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng.

Về phía người dân, theo Tổng Bí thư, vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lợi dụng dân chủ để yêu cầu, đòi hỏi không chính đáng, không đúng pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước, thậm chí bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo tham gia biểu tình, gây rối, tụ tập đông người, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật…

Thực hiện tốt việc đối thoại với dân

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa Quy chế dân chủ ở cơ sở, Tổng Bí thư nhấn mạnh một số vấn đề cốt lõi. Trước hết, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại từng địa phương, cơ quan, bảo đảm thực chất và hiệu quả.

Đi đôi với phát huy, mở rộng dân chủ, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải chú trọng giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; đề cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân. Đồng thời, kiên quyết phê phán, lên án, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, coi thường kỷ cương phép nước, kích động gây rối, làm mất an ninh, trật tự ở cơ sở, làm hại đến lợi ích của nhân dân.

Vấn đề khác, Tổng Bí thư lưu ý các cơ quan đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi để nhân dân thực hiện các thủ tục, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin. Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tăng cường đối thoại, quan tâm, giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của nhân dân. Công tác tuyên truyền cũng phải được chú trọng, ngay cả trường hợp chính sách pháp luật đúng rồi mà nhân dân chưa hiểu, chưa đồng tình thì cũng phải ra sức tuyên truyền, vận động, giải thích, hoặc biết chờ đợi dân, không gò ép, áp đặt một cách thô bạo.

Hoài Vũ