Kiện toàn BCĐ tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

15/02/2017 20:29

Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm Trưởng BCĐ tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy...

 

kiện toàn bcĐ tái cơ cấu tổng công ty công nghiệp tàu thủy
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ là Trưởng Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Bộ trưởng Bộ GTVT làm Phó trưởng ban thường trực BCĐ tái cơ cấu TCT Công nghiệp tàu thủy

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

3 Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GTVT Trương Quang Nghĩa (Phó Trưởng ban thường trực); Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng.

16 Ủy viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo một số bộ, ban ngành.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, tổ chức, triển khai thực hiện các chính sách, biện pháp để tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ban Chỉ đạo có 2 Tổ công tác và Bộ phận điều phối giúp việc. Trong đó, tổ công tác số 1: tái cơ cấu tổ chức, chiến lược phát triển, định hướng đầu tư và sản xuất, kinh doanh; tổ công tác số 2: tái cơ cấu tài chính bảo đảm nguồn trả nợ, vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Bộ phận điều phối giúp việc đặt tại Văn phòng Chính phủ.

Không để thất thoát, lãng phí khi nạo vét tuyến luồng hàng hải

Thông tin từ VPCP cũng cho hay, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển (để áp dụng từ năm 2018), trình Chính phủ theo quy định.

Trong khi chờ ban hành Nghị định về Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải và vùng nước cảng biển, Thủ tướng Chính phủ đồng ý năm 2017 tiếp tục thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để có các quy định nhằm quản lý hiệu quả nguồn lực đầu tư nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải, không để thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong quá trình thực hiện; đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không cấp mới giấy phép các dự án xã hội hóa để nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải.

Xem thêm Video:

H.Vũ