Kinh doanh cảng, bến thủy sắp phải đáp ứng nhiều quy định mới

17/02/2021 14:02

Sắp tới, cảng, bến thủy chỉ được gia hạn hoạt động nếu được gia hạn sử dụng đất; chủ cảng thủy chịu trách nhiệm về kiểm định chất lượng cảng.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Sắp tới, cảng thủy nội địa trong quá trình hoạt động phải được kiểm định chất lượng - Ảnh minh họa

Ngày 17/2, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, tới đây lĩnh vực đầu tư xây dựng và hoạt động cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu phương tiện thủy phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 08/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa (có hiệu lực từ 15/3/2021).

Theo đó, cảng, bến thủy, khu neo đậu phải được cơ quan có thẩm quyền công bố hoạt động trước khi đưa vào khai thác, sử dụng. Khi hết thời hạn hoạt động ghi trong quyết định công bố, nếu không được gia hạn hoạt động, trong vòng 60 ngày phải tháo dỡ công trình, thiết bị có ảnh hưởng đến ATGT.

Đáng chú ý, cảng, bến, khu neo đậu phải đặt tên bằng tiếng Việt (và có thể kèm tiếng Anh) theo mẫu bắt đầu bằng cụm từ “Cảng thủy nội địa”, “Bến thủy nội địa” và kèm theo tên riêng. Khi hết thời hạn hoạt động, nếu cảng, bến có nhu cầu tiếp tục khai thác và được cơ quan có thẩm quyền gia hạn thời hạn sử dụng đất thì được xem xét gia hạn hoạt động. Trong hồ sơ đề nghị gia hạn hoạt động có giấy tờ liên quan đến việc cảng, bến được gia hạn thời hạn sử dụng đất.

Bên cạnh đó: “Chủ cảng hoặc người quản lý khai thác cảng phải chịu trách nhiệm thực hiện kiểm định chất lượng công trình. Nội dung và quy trình thủ tục tiến hành kiểm định chất lượng công trình cảng thủy thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất; lượng và bảo trì công trình xây dựng”, nội dung mới được quy định trong Nghị định số 08/2021.

Về thẩm quyền thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng, bến (vị trí, công năng, quy mô xây dựng) và công bố hoạt động, Bộ GTVT công bố đối với cảng tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài. Cục Đường thủy nội địa VN công bố đối với cảng thủy trên đường thủy quốc gia, vùng nước cảng biển nối với đường thủy quốc gia. Sở GTVT các địa phương công cảng hoạt động trên đường thủy địa phương và bến thủy hàng hóa, bến khách ngang sông trên địa bàn (hoặc trình UBND cấp tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện).

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, toàn quốc hiện có gần 300 cảng thủy (gồm 218 cảng hàng hóa, 12 cảng hành khách và 63 cảng chuyên dùng), trong đó có 27 cảng trên đường thủy địa phương. Tổng số bến thủy là gần 8.200 bến, trong đó hơn 20% không phép, quá hạn giấy phép hoạt động (hơn 1.700 bến).

Huy Lộc