Kinh ngạc vì chú chó giúp việc "siêu nhân"

02/04/2015 18:32

Chú chó thông minh có thể giúp chủ làm những công việc vô cùng hữu ích.

 (Nguồn clip: ‎Majalatouki.com)

Yến Cuypers - H.Nam