Kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu của PV Power

15/12/2019 14:30

Ông Phan Ngọc Hiền, Phó Tổng giám đốc PV Power chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Ông Phan Ngọc Hiền, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power)

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu, ông Phan Ngọc Hiền, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cho biết: Trong giai đoạn 10 năm đầu từ khi thành lập (2007-2017), việc xây dựng thương hiệu của PV Power đã được quan tâm nhưng chưa tạo ra đột phá. Thời điểm này, thương hiệu PV Power luôn gắn lền với thương hiệu PVN. Trên bản đồ năng lượng quốc gia, PV Power cố gắng xây dựng hình ảnh là doanh nghiệp sản xuất điện năng đứng thứ hai tại Việt Nam, chỉ sau EVN và đứng đầu trong lĩnh vực điện khí.

Đây có thể coi là một bước đi đúng đắn và kết quả cuối cùng, PV Power đã làm được những việc đáng ghi nhận: Thoát khỏi tình trạng bị nhầm lẫn là một công ty con của EVN; định hình được trong mắt công chúng về một tổng công ty phát điện mạnh, bền vững, có tiềm năng phát triển cao; xây dựng được hình ảnh PV Power là một tổng công ty trực thuộc PVN, từ đó thấy được điểm mạnh của PV Power là phát điện từ khí. Đây cũng là khẳng định về việc phát triển năng lượng hiệu quả, xanh, sạch, bền vững.

Giai đoạn từ năm 2018 đến nay, PV Power tập trung vào cổ phần hóa. Năm 2018, với thương hiệu lớn mạnh của PVN cùng sự nỗ lực của chính mình, PV Power đã IPO thành công với gần 20% vốn điều lệ được chào bán thành công và chỉ sau 1 năm, POW đã trở thành mã cổ phiếu có thương hiệu trên Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE). Lúc này, PV Power có thêm một thành phần rất quan trọng chính là các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Đây là thời điểm mà việc xây dựng thương hiệu PV Power được tập trung mạnh hơn. PV Power xác định rõ mục tiêu là các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, có trình độ và nhận thức rất cao. Từ đó, PV Power đã chọn các kênh truyền thông phù hợp. Kết quả là đến nay, PV Power với hình ảnh là mã cổ phiếu POW đã có một chỗ đứng rất vững chắc trong mắt các nhà đầu tư và công chúng.

PV