KTV bảo đảm an toàn-PCCC cho công trình khí

12/10/2016 10:41

Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu (KVT) là công ty trực thuộc, đơn vị chủ lực-đại diện tại BR-VT của PV GAS.

P.V