Kỳ cuối: Không có ngoại lệ trong "cuộc chiến" chống xe quá tải

17/11/2014 07:20

Buông lỏng một thời gian dài nên tình trạng xe quá tải trở thành căn bệnh tưởng chừng không còn thuốc chữa.