Kỷ cương phép nước còn bị buông lỏng ở nhiều nơi

16/01/2018 07:05

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý Bộ Công an những việc phải tập trung xử lý trong năm 2018.

kỷ cương phép nước còn bị buông lỏng ở nhiều nơi

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc - Ảnh: TTXVN

Ngày 15/1, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, nhằm tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của Bộ Công an và lực lượng Công an nhân dân trong năm qua. Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng lưu ý, bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, cần nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, tồn tại như đã nêu trong Báo cáo tổng kết.

Tổng Bí thư đề nghị, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị cần thẳng thắn chỉ ra, làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân để xảy ra tình hình mất ANTT ở một số địa bàn; nắm tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế vẫn còn là khâu yếu; công tác đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt động chống đối của một số tổ chức còn hạn chế; công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh trấn áp tội phạm hình sự lưu động hiệu quả chưa cao; công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ chưa đạt kết quả như mong muốn; còn xảy ra nhiều vụ cháy nổ, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; công tác quản lý cán bộ, bảo vệ nội bộ vẫn còn sơ hở, để xảy ra một số vụ việc nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng Công an nhân dân; còn để xảy ra lộ, lọt bí mật trong ngành; ý thức và tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, chiến sĩ chưa cao... 

Tổng Bí thư chỉ rõ, năm 2018 là năm thứ ba của nhiệm kỳ khoá XII - năm bản lề có ý nghĩa quyết định thắng lợi của việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đất nước đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi mới để phát triển nhanh và bền vững. Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường.

Ở trong nước, nền kinh tế còn tình trạng làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, lãng phí xảy ra ở không ít doanh nghiệp, dự án. Tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, kỷ cương phép nước bị buông lỏng còn diễn ra ở nhiều nơi... Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước ta với nhiều thủ đoạn, trong đó có chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “phi chính trị hóa” các lực lượng vũ trang nhân dân. 

Bối cảnh tình hình đó đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi phải nỗ lực cao hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu đã đề ra.

Trong đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần chú trọng một số nội dung như: Phải bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng Công an. Công an phải là lực lượng nòng cốt, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn cho cuộc sống của nhân dân, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, an ninh, an toàn để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Tập trung tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm, không để gia tăng tội phạm. Trong điều tra, xử lý tội phạm phải làm một cách kiên quyết, bài bản, đúng quy định, nêu cao tinh thần “thượng tôn pháp luật”, không bỏ lọt tội phạm, không để oan, sai...

TTXVN