Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa thứ 11 sẽ chất vấn những nội dung gì?

09/12/2022 11:31

Sáng 9/12, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đã khai mạc trọng thể Kỳ họp 11.

Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII sẽ nghe, thảo luận và thông qua các báo cáo gồm: Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa thứ 11 sẽ chất vấn những nội dung gì? 1

Toàn cảnh Kỳ họp 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng sẽ xem xét quyết định 39 tờ trình của UBND tỉnh về những vấn đề liên quan đến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, chủ trương đầu tư các dự án…; Các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Tiến hành các thủ tục bãi nhiệm đại biểu HĐND, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa thứ 11 sẽ chất vấn những nội dung gì? 2

Các đại biểu tham dự tại Kỳ họp 11

Ở phiên chất vấn và trả lời chất vấn, HĐND tỉnh sẽ đi sâu vào các vấn đề nổi bật trên địa bàn tỉnh: An ninh trật tự, nông nghiệp, VLXD. Cụ thể, nêu rõ thực trạng nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nguyên nhân và giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng; Thực trạng giải pháp đảm bảo thị trường vật liệu xây dựng hoạt động ổn định, lành mạnh và minh bạch...

Kỳ họp HĐND tỉnh Thanh Hóa thứ 11 sẽ chất vấn những nội dung gì? 3

Tại Kỳ họp 11, HĐND tỉnh Thanh Hóa sẽ chất vấn nhiều vấn đề nổi bật trên địa bàn

Theo báo cáo tóm tắt, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Nổi bật là, dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, tỷ lệ số ca mắc Covid-19 và tử vong do Covid-19 thuộc nhóm thấp của cả nước. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 7 cả nước. Sản xuất công nghiệp - xây dựng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước đạt 16,31% và có 22/25 sản phẩm tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ rõ 10 khó khăn, hạn chế và chỉ rõ nguyên nhân của những khó khăn, hạn chế. Báo cáo cũng đã nêu lên mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Phúc Tuấn