Ký hợp tác giữa các đơn vị của Bộ GTVT và Bắc Kạn

22/08/2014 14:10

Hôm nay (22/8) tại Bắc Kạn, các cơ quan trực thuộc Bộ GTVT cùng các đơn vị trực thuộc Tỉnh ủy Bắc Kạn ký kết chương trình hợp tác về bảo đảm ATGT và thực hiện các dự án giao thông.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Bộ trưởng Đinh La Thăng phát biểu sau lễ ký chương trình hợp tác.

Chương trình hợp tác được thực hiện giữa Văn phòng Bộ GTVT – Văn phòng tỉnh ủy Bắc Kạn – Công đoàn GTVT Việt Nam – Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn và Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Bắc Kạn.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường mỗi quan hệ hợp tác giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể của Bộ GTVT với một số cơ quan của tỉnh Bắc Kạn, trong đó có việc phối hợp triển khai các phong trào thi đua; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện và chia sẻ thông tin pháp luật.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Đại diện Công đoàn GTVT Việt Nam và lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Kạn ký chương trình hợp tác.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho rằng, việc ký kết chương trình hợp tác rất có ý nghĩa, tạo điều kiện để các cơ quan của tỉnh, của Bộ GTVT trao đổi phối hợp công tác, thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ của mình. Mong rằng sau lễ ký kết, các đơn vị sẽ thực hiện tốt các thoả ước đã ký kết  nhằm đảm bảo tốt nhất các điều kiện làm việc, tham gia giao thông an toàn và triển khai thực hiện các dự án giao thông trên địa bàn. Bộ GTVT cam kết tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị thực hiện những nội dung bản cam kết đã được ký.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Văn phòng Bộ GTVT và Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Kạn ký chương trình hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin.

 

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU
Đoàn Thanh niên Bộ GTVT và Tỉnh Đoàn Bắc Kạn ký hợp tác tuyên truyền ATGT và các hoạt động văn hóa, thể thao.

Ông Hà Văn Khoát, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đánh giá cao chương trình hợp tác được ký kết giữa các cơ quan. Ông Khoát cảm ơn Bộ GTVT đã tạo điều kiện, thực hiện các dự án giao thông để giúp địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.    

 

Tiến Mạnh