Ký kết quy chế phối hợp quản lý cảng, bến thủy nội địa

30/06/2015 18:24

Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV, Sở GTVT Hậu Giang ký kết quy chế phối hợp quản lý cảng, bến thủy nội địa.

ký kết quy chế phối hợp quản lý cảng, bến thủy nội địa
GĐ Cảng vụ ĐTNĐ khu vực IV Cao Tấn Quân và Phó GĐ Sở GTVT Hậu Giang Võ Hoàng Khải ký kết quy chế phối hợp

 Chiều 30/6, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV (đóng tại TP Cần Thơ) và Sở GTVT Hậu Giang đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong việc thực hiện Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ GTVT quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa.

Ông Cao Tấn Quân, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV cho biết, từ khi thông tư 50/2014/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực cho đến nay, công tác quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa gặp rất nhiều khó khăn.Trên địa bản Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV quản lý gồm 9 tỉnh và 1 thành phố thì chỉ mới có TP Cần Thơ và 3 tỉnh Kiên Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp thành lập cảng vụ đường thủy nội địa của địa phương. Do đó công tác cấp phép, gia hạn giấy phép đối với cảng, bến thủy nội địa còn nhiều bất cập. Cụ thể hiện có 270 cảng bến hết hạn giấy phép nhưng mới chỉ gia hạnh được 101 cảng, bến và hiện còn hơn 320 cảng, bến không phép...

Trước thực trạng dó, theo sự chỉ đao của Cục đường thủy nội địa, Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV đã chủ động trao đổi và xây dựng quy chế phối hợp với các địa phương trên địa bàn quản lý nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, ổn định và thiết lập, duy trì trật tự ATGT thủy, kiềm chế, kéo giảm TNGT... Hậu Giang là địa phương đầu tiên tiến hành ký kết quy chế phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV.

Ônh Võ Hoàng Khải, Phó gián đốc Sở GTVT Hậu Giang cho biết, quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn của tỉnh Hậu Giang còn nhiều bất cập. Từ khi thông tư 50/2014/TT-BGTVT chính thức có hiệu lực, Sở GTVT đã xin ý kiến và được UBND tỉnh Hậu Giang cho chủ trương lập quy hoạch cảng, bến thủy nội địa nhưng hiện đang khá lúng túng. Đối với việc ký kết quy chế phối hợp giữa hai bên là rất cần thiết và kịp thời nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm của các bên trong công tác cấp phép cũng như quản lý hoạt động cảng, bến thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

Được biết, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang hiện có 120 cảng, bến thủy nội địa. Trong đó, có 98 cảng, bến đã được công bố, cấp phép chiếm tỷ lệ 81,67%; số cảng, bến chưa được công bố, cấp phép hoạt động là 22, chiếm 18,33 %.

 

Hồng Thuỷ