Kỳ lạ loại súng bắn "trao" cơ hội sống cho tội phạm

16:06, 28/02/2015

Loại súng này được thiết kế bởi một sĩ quan Mỹ đã nghỉ hưu. Nó không gây chết người ở phát súng đầu tiên.

H.N