Kỳ lạ loại súng bắn "trao" cơ hội sống cho tội phạm

28/02/2015 16:06

Loại súng này được thiết kế bởi một sĩ quan Mỹ đã nghỉ hưu. Nó không gây chết người ở phát súng đầu tiên.

H.N