Kỷ luật 283 đảng viên, khai trừ 83 đảng viên trong tháng 7/2018

19/08/2018 18:18

Theo thống kê của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, trong tháng 7/2018 có 283 đảng viên bị kỷ luật.

Kỷ luật 283 đảng viên, khai trừ 83 đảng viên trong tháng 7/2018 1

Theo thống kê của Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, trong tháng 7/2018 có 283 đảng viên bị kỷ luật. (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin từ Uỷ ban Kiểm tra T.Ư, trong tháng 7/2018, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 219 tổ chức Đảng và 734 đảng viên về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác, cán bộ; quản lý Nhà nước về môi trường, tài nguyên, khoáng sản, trật tự xây dựng; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc sinh hoạt đảng; việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân...

Qua kiểm tra, Uỷ ban kiểm tra các cấp kết luận 93 tổ chức Đảng và 334 đảng viên vi phạm, phải thi hành kỷ luật 4 tổ chức Đảng và 154 đảng viên.

Cùng với đó, giải quyết tố cáo 86 đảng viên, đã giải quyết xong 42 trường hợp, kết luận 19 trường hợp có vi phạm, phải thi hành kỷ luật 11 trường hợp. Đồng thời, xem xét, giải quyết đối với 7 tổ chức Đảng bị tố cáo, đã giải quyết xong 5, kết luận 3 trường hợp tố đúng và đúng một phần, 2 trường hợp không có cơ sở.

Uỷ ban Kiểm tra các cấp cũng tiến hành giám sát chuyên đề 1.459 tổ chức Đảng và 4.995 đảng viên, qua giám sát đã chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 3 đảng viên và 2 tổ chức Đảng.

Số liệu thống kê trong tháng 7/2018 cho thấy, Uỷ ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 283 đảng viên (trong đó có 102 cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách (130 trường hơp), cảnh cáo (65 trường hợp), cách chức (5 trường hợp) và khai trừ ra khỏi Đảng 83 đảng viên do vi phạm quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống...

Hoài Vũ