Kỷ luật 7 cán bộ, đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa

31/12/2014 12:04

Liên quan đến một số sai phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) xe cơ giới Thanh Hóa, Sở GTVT Thanh Hóa đã có quyết định kỷ luật đối với 7 cán bộ, đăng kiểm viên (ĐKV).

Kỷ luật 7 cán bộ, đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa 1
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thanh Hóa

Theo đó, Sở GTVT Thanh Hóa quyết định thi hành hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lâm Minh Phúc, Giám đốc TTĐK xe cơ giới Thanh Hóa. Lý do kỷ luật là trong thời gian thi hành kỷ luật nhưng giám đốc TTĐK xe cơ giới Thanh Hóa, kiêm giám đốc 2 chi nhánh đăng kiểm 3601S và 3602S tiếp tục vi phạm quy định về cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe xi téc theo quy định tại điều 5 Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Kỷ luật 7 cán bộ, đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa 2
Một trong các quyết định kỷ luật của Sở GTVT Thanh Hóa ban hành

Ông Nguyễn Ngọc Thái, Phó giám đốc TTĐK xe cơ giới Thanh Hóa, giám đốc chi nhánh đăng kiểm 3601S cũng chịu hình thức kỷ luật khiển trách do không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền quản lý, phụ trách ký và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho sơ mi rơ móc xi téc chở xi măng rời không có giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật của xe xi téc đã được quy định tại Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT.

Kỷ luật 7 cán bộ, đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm Thanh Hóa 3
Dây truyền đăng kiểm phương tiện thuộc TTĐK xe cơ giới Thanh Hóa

Sở GTVT Thanh Hóa thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với ông Lê Thanh Tùng, Phó giám đốc TTĐK xe cơ giới Thanh Hóa, giám đốc chi nhánh đăng kiểm 3602S. Mức độ phạm lỗi là trong quá trình đang thi hành kỷ luật nhưng cá nhân là viên chức quản lý không thực hiện đúng trách nhiệm quản lý, để viên chức thuộc quyền vi phạm về quy định khi kiểm tra xe sơ mi rơ móc xi téc chở xi măng rời.

Đối với các ĐKV thuộc chi nhánh đăng kiểm 3601S và 3602S gồm: Phạm Tuân, Nguyễn Hồng Ngọc, Phạm Thanh Minh và Trịnh Giang Nam chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo do không thực hiện hướng dẫn số 1366/ĐKVN-VAR ngày 28/6/2013 của Cục Đăng Kiểm Việt Nam về kiểm tra xi téc chở xi măng rời trong việc kiểm tra đầy đủ tính hợp lệ của các giấy tờ liên quan và cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị trong khai thác sử dụng theo quy định tại điều 5 Thông tư số 56/2012/TT-BGTVT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trước những mức độ vi phạm nêu trên, Sở GTVT Thanh Hóa yêu cầu ông Lâm Minh Phúc, Giám đốc TTĐK xe cơ giới Thanh Hóa bố trí công việc không liên quan đến quy trình đăng kiểm xe cơ giới thời hạn 1 năm đối với các ông: Lê Thanh Tùng; Trịnh Giang Nam; Phạm Tuân; Phạm Thanh Minh; Nguyễn Hồng Ngọc và 06 tháng đối với ông Nguyễn Ngọc Thái. Quyết định thi hành kỷ luật có hiệu lực bắt đầu từ ngày 31/12/2014.

Cũng theo tìm hiểu được biết, do liên quan đến việc thi hành kỷ luật đối với các cán bộ, ĐKV của TTĐK xe cơ giới Thanh Hóa, hiện nay chi nhánh đăng kiểm xe cơ giới 3602S (đóng trên địa bàn TX Bỉm Sơn) vẫn đang trong thời gian tạm dừng hoạt động kiểm định phương tiện do chưa có người điều hành.

Phúc Tuấn