Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

20/01/2020 22:35

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định kỷ luật ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đường sắt VN.

Kỷ luật cảnh cáo Chủ tịch Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 1
Ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

Cụ thể, Thủ tướng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, do đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong thời gian giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, Bộ GTVT.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/7/2019.

Trước đó, tháng 11/2019, Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương đã kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng với ông Minh; đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp kỷ luật ông Minh về mặt hành chính.

Ông Minh làm Vụ trưởng Quản lý doanh nghiệp (Bộ GTVT) từ năm 2014. Tháng 2/2017, ông được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

L.C