Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam

09/02/2018 19:03

Tỉnh ủy Quảng Nam đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Giám đốc Sở Nội vụ...

Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam 1

Ông Nguyễn Hữu Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam bị kỷ luật cảnh cáo

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã xem xét, quyết định theo thẩm quyền và báo cáo với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đại Lộc nhiệm kỳ 2005-2010. 

Đồng thời yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011-2016 và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021 rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm túc khắc phục khuyết điểm và không để xảy ra tái phạm.

Ngoài ra, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Hữu Sáng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tố chức Tỉnh ủy Quảng Nam.

Chưa xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Trần Xuân Thọ - Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam do ông Thọ đang bị bệnh hiểm nghèo.