Kỷ luật hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa

30/07/2020 22:42

Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã đưa ra xem xét, kỷ luật đối với nhiều cán bộ ở huyện Yên Định do "dính" sai phạm.

Kỷ luật hàng loạt cán bộ ở Thanh Hóa 1
UBND huyện Yên Định

Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã có thông báo số 406-TB/UBKTTU về kết quả xem xét, xử lý kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm ở huyện Yên Định.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã kết luận Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số đảng viên có khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới xem xét, xử lý kỷ luật đối với những đảng viên theo phân cấp quản lý; quyết định thi hành kỷ luật đối với những đảng viên thuộc thẩm quyền và xem xét đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với tổ chức Đảng và Đảng viên có khuyết điểm, vi phạm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010-2015; Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Huyện ủy, cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với ông Hoàng Cao Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Định; Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đối với bà Ngô Thị Hoa, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Yên Định.

Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông chí Lưu Vũ Lâm, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Chung, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Định, nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Khiển trách đối với ông Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chủ tịch HĐND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Phó Chủ tịch phụ trách UBND huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016-2021, nguyên Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, giai đoạn 2010 - 2013.

Song song đó, Ban Thường vụ huyện ủy Yên Định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Xô, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011-2016, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Định, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Uỷ Ban Kiểm tra huyện ủy Nam Định cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trịnh Thị Hương, Kế toán Cơ quan Huyện ủy.

Bên cạnh đó, Đảng ủy cơ quan UBND huyện Yên Định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trịnh Thị Hồng, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch, nguyên Kế toán Cơ quan HĐND-UBND huyện Yên Định, giai đoạn 2010 - 2016

Ngoài ra, theo kết luận, ông Nguyễn Đăng Nhượng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2011 - 2016; ông Ngô Văn Vương, nguyên Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, giai đoạn 2010 - 2014; ông Nguyễn Doãn Hồng, nguyên Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Định, giai đoạn 2010 - 2014 có khuyết điểm, vi phạm đã bị tổ chức đảng có thẩm quyền biểu quyết kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, thời hiệu xử lý kỷ luật đã hết nên không quyết định thi hành kỷ luật.

Cùng với việc xử lý kỷ luật về Đảng, các đảng viên sẽ bị xử lý kỷ luật về hành chính và đoàn thể đồng bộ với kỷ luật về Đảng; đồng thời các cá nhân phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật. Đến ngày 29/7, tất cả các khoản chi thường xuyên sai quy định, không đủ điều kiện thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước, còn tồn đọng tại Cơ quan Huyện ủy và Cơ quan HĐND - UBND huyện Yên Định đã được các cá nhân vi phạm tự bỏ tiền hoàn trả đầy đủ.

Như Báo Giao thông đưa tin, nhiều cán bộ ở huyện Yên Định đã cho HĐND - UBND huyện đã vay các cá nhân với số tiền 52 tỷ đồng để phục vụ vào việc tiếp khách, xăng xe, lắp bàn ghế, mua sắm trang thiết bị... Tuy nhiên, không có khả năng chi trả. Sự việc này xảy ra vào những năm 2012 - 2015.

Phúc Tuấn