Kỷ luật hàng loạt lãnh đạo BCĐ Tây Nam Bộ, Tập đoàn Hoá chất

18/09/2017 16:54

Vi phạm, khuyết điểm của một số lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã gây hậu quả rất nghiêm trọng.

kỷ luật hàng loạt lãnh đạo bcĐ tây nam bộ, tập đoàn hoá chất

Vi phạm, khuyết điểm của một số lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã gây hậu quả rất nghiêm trọng

Theo thông báo của  Ủy ban Kiểm tra T.Ư, tại kỳ họp thứ 17 do Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Trần Quốc Vượng chủ trì diễn ra từ 13-16/9, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của một số cá nhân thuộc Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư gồm: ông Nguyễn Phong Quang - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, nguyên Thủ trưởng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thanh Hải - nguyên Ủy viên chuyên trách, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; ông Nguyễn Văn Út, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo; và bà Lê Thị Thu Hằng - nguyên kế toán trưởng; bà Sơn Thị Quanh Ni, thủ quỹ.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của các cá nhân nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của Ban Chỉ đạo, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ đối với các ông, bà Nguyễn Thanh Hải, Lê Thị Thu Hằng; kỷ luật cảnh cáo đối với các ông Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Út; kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Phong Quang.

Đề nghị kỷ luật Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất

kỷ luật hàng loạt lãnh đạo bcĐ tây nam bộ, tập đoàn hoá chất

Chủ tịch Tập đoàn Hoá chất Việt Nam Nguyễn Anh Dũng bị đề nghị kỷ luật

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã xem xét các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và một số cá nhân như đã kết luận tại Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, gồm: Ông Nguyễn Anh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; ông Nguyễn Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Hoá chất Việt Nam; đông Đỗ Quang Chiêu, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty; ông Đỗ Duy Phi, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư nhận thấy những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015 và các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng.

Căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra T.Ư quyết định thi hành kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn; kỷ luật cảnh cáo đối với ông Đỗ Quang Chiêu và ông Đỗ Duy Phi.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Anh Dũng. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp T.Ư xem xét thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010-2015.

Kỷ luật Đảng nguyên Phó bí thư tỉnh ủy Gia Lai

Trong thông cáo mới nhất của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, các vi phạm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021 ược chỉ rõ:

Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh. Thiếu kiên quyết trong lãnh đạo, chỉ đạo, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016; gia hạn hoạt động cửa khẩu phụ, lối mở biên giới vi phạm quy định của Chính phủ.

Đối với đồng chí Phạm Thế Dũng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: Đồng chí Dũng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016. Một số vi phạm cụ thể như sau:

- Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm Quy định số 51 và Quy định số 231 của Ban Bí thư về quan hệ lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy với các đảng đoàn, ban cán sự đảng.

- Vi phạm trong chỉ đạo, quyết định giao đất, cho thuê đất không qua đấu giá và quyết định đầu tư các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, khai thác mỏ; mở các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đúng quy định của Chính phủ.

- Thiếu gương mẫu trong việc đề nghị bổ nhiệm một số người thân không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2011-2016 và đồng chí Phạm Thế Dũng là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải thi hành kỷ luật.

UBKT Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

 

Bảo An