Kỷ luật hơn 1.000 đảng viên vi phạm khu vực miền Trung - Tây Nguyên

12/07/2019 18:25

UBKT Trung ương cho rằng tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn xảy ra khá phổ biết ở cơ sở "trên nóng dưới lạnh"...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Quang cảnh hội nghị do UBKT Trung ương chủ trì.

Ngày 12/7, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Báo cáo tại hội nghị, UBKT Trung ương, thông tin 6 tháng đầu năm đơn vị này đã tiến hành kiểm tra gần 2.700 tổ chức Đảng tại khu vực Miền Trung- Tây Nguyên. Qua kiểm tra, đã phát hiện 14 tổ chức Đảng, 93 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm. Trong đó, có 79 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Cũng trong 6 tháng, UBKT Trung ương đã giám sát chuyên đề hơn 1.700 tổ chức Đảng tại khu vực và phát hiện 5 tổ chức đảng và 8 đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Đối với UBKT các cấp trong khu vực đã tham mưu, giúp cấp ủy địa phương xem xét, xử lý kỷ luật 33 tổ chức đảng, 1.166 đảng viên.

Việc thi hành kỷ luật Đảng được ủy ban kiểm tra các địa phương tham mưu, quyết định hình thức kỷ luật đúng mức độ, có tác dụng giáo dục, răn đe, giữ nghiêm kỷ cương của Đảng. Đồng thời, giúp đảng viên nhận thức được sai phạm, khuyết điểm để kịp thời khắc phục, sửa chữa, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình.

UBKT Trung ương cũng chỉ ra một số tồn tại đối với các UBKT tại các cấp ở địa phương. Cụ thể: có nơi chưa chủ động tham mưu, giúp cấp uỷ thành lập đoàn kiểm tra giám sát theo tiến độ chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; công tác nắm tình hình, thực hiện giám sát thường xuyên chưa kịp thời; tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm còn xảy ra khá phổ biết ở cơ sở "trên nóng dưới lạnh"...

Tạ Vĩnh Yên