Kỷ lục cổ phần hóa doanh nghiệp giao thông

05/12/2014 06:38

Trong khi tiến độ cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước trên cả nước ì ạch thì năm 2014, Bộ GTVT đã CPH được 53 doanh nghiệp, vượt hơn 150% kế hoạch.