Kỷ lục quyết toán, miễn giảm giá BOT

18/01/2018 07:01

Tính đến cuối tháng 12/2017, Bộ GTVT đã thẩm tra, chấp thuận quyết toán 55 dự án BOT, BT hoàn thành.

Đình Quang - Trần Duy