Kỷ niệm ngày truyền thống ngành GTVT: Thiết thực, không phô trương

24/04/2014 13:16

Đó là yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại buổi họp rà soát tình hình thực hiện và triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành GTVT 


Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh việc tổ chức phải thiết thực, ý nghĩa để khơi dậy được truyền thống của ngành, để mỗi CBCNVCLĐ toàn Ngành thêm tự hào. Cùng đó phải thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân với người đi trước, làm sao để xứng đáng với truyền thống xây dựng, phát triển của Ngành. Hoạt động tiến tới lễ kỷ niệm ở nhiều đơn vị phải gắn với nhiệm vụ chính trị, phải góp phần  giáo dục truyền thống ngành GTVT…


Liên quan đến các hoạt động ngành GTVT tích cực triển khai hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống và Đại hội Thi đua yêu nước ngành GTVT VN, Chánh Văn phòng Bộ GTVT Nguyễn Văn Lưu cho biết, Bộ GTVT đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong đó có việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phối hợp với Công đoàn GTVT VN phát động các phong trào thi đua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn...

T.B