Ký quy chế phối hợp công tác thanh, kiểm tra ở Bộ GTVT

03/02/2021 19:15

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT và Thanh tra Bộ GTVT ký quy chế phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra.

Ký quy chế phối hợp công tác thanh, kiểm tra ở Bộ GTVT 1

Dưới sự chứng kiến của Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn và các đại biểu, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT Ngô Văn Hiến và Phó Chánh thanh tra Bộ GTVT Trần Văn Trường đại diện hai cơ quan ký quy chế phối hợp

Chiều nay (3/2), Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT và Thanh tra Bộ GTVT tổ chức ký quy chế phối hợp trong công tác thanh, kiểm tra.

Phát biểu tại lễ ký, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy Bộ và của ngành GTVT.

Bí thư Lê Anh Tuấn cũng chỉ ra một số hạn chế như: phương pháp phối hợp theo các nội dung của quy chế có lúc, có việc chưa đầy đủ, chưa kịp thời và kết quả chưa thực sự rõ nét. Còn lúng túng hoặc chưa phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng...

Hai cơ quan, cần phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng ủy Bộ. Việc trao đổi, cung cấp thông tin không chỉ ở cấp lãnh đạo mà cần thực hiện trao đổi thông tin trực tiếp giữa các đơn vị cấp dưới, giữa các đoàn kiểm tra, thanh tra trong các vụ việc cụ thể.

Vì vậy, Bí thư Lê Anh Tuấn lưu ý hai cơ quan tiếp tục quán triệt, nhận thức đúng, đầy đủ về sự cần thiết trong cộng tác phối hợp; nêu cao vai trò, trách nhiệm và chủ động triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp; nâng cao nhận thức của tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ Bộ.

“Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ phải luôn chủ động thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Bộ khi tiến hành nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Điều lệ Đảng. Thanh tra Bộ chủ động trong việc thông báo, cung cấp, trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời”, Bí thư Lê Anh Tuấn chỉ đạo.

Trước đó, báo cáo kết quả thực hiện quy chế phối hợp hai cơ quan giai đoạn 2015-2020, ông Ngô Văn Hiến, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT cho biết, Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT với Thanh tra Bộ GTVT được ký kết vào ngày 2/12/2015. Sau 5 năm thực hiện quy chế cho thấy, về cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra.

Ký quy chế phối hợp công tác thanh, kiểm tra ở Bộ GTVT 2

Tại lễ ký, hai cơ quan thống nhất triển khai thực hiện quy chế phối hợp hiệu quả trong thời gian tới

Cụ thể, hai cơ quan đã tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ thông tin, chủ động tham mưu trong công tác phòng ngừa các hành vi vi phạm tại các cơ quan, đơn vị, cá nhân; Tạo sự thống nhất giữa hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và hoạt động thanh tra của chính quyền, đồng bộ trong công tác tham mưu về xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính, đoàn thể.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và Thanh tra Bộ cơ bản thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung của Quy chế phối hợp, phương pháp phối hợp đảm bảo theo yêu cầu. Nội dung phối hợp được thực hiện nghiêm túc khi có yêu cầu của các bên.

Trong quá trình thực hiện Quy chế phối hợp, các cơ quan đã cơ bản phân định rõ phạm vi phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong công tác kiểm tra của Đảng và công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Chủ động hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ; Thực hiện đúng chế độ thông tin, tài liệu về nội dung phối hợp giữa hai cơ quan theo quy định.

Về Quy chế phối hợp thời gian tới, ông Lâm Văn Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ, Chánh Thanh tra Bộ GTVT cho biết, mục tiêu là nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, tài liệu trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan. Qua đó, tạo sự thống nhất giữa hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và thanh tra của chính quyền; kế thừa kết quả và đảm bảo đồng bộ trong xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát; đồng bộ trong xử lý kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính, đoàn thể đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Đảng bộ Bộ và Bộ GTVT.

“Việc phối hợp cần đảm bảo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hạn chế trùng lắp trong xây dựng nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát và kế hoạch thanh tra”, ông Hoàng nói.

Thanh Thúy