Kỳ thi THPT quốc gia 2019: Môn nào có điểm trung bình thấp nhất?

14/07/2019 08:37

Theo công bố phổ điểm các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, môn Sử điểm trung bình thấp nhất với 70% dưới điểm 5, tiếp đến là Anh văn...

kỳ thi thpt quốc gia 2019: môn nào có điểm trung bình thấp nhất?
Thí sinh tham gia kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2019. Theo đó, môn Lịch sử đứng đầu với số điểm trung bình thấp nhất, tiếp đến là môn Anh văn...

Cụ thể, môn Lịch sử: Tổng số thí sinh 569.905, điểm trung bình 4.30; số điểm liệt 395 thí sinh; 70.01% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.75. Có 80 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Anh văn: Tổng số thí sinh 789.432, điểm trung bình 4.36; số điểm liệt 630 thí sinh; 68.74% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 3.20. Có gần 12 thí sinh đạt điểm trên/bằng 9 và 799 thí sinh đạt điểm cao nhất 10.

Môn Sinh học: Tổng số thí sinh 333.830, điểm trung bình 4.68; số điểm liệt 98 thí sinh; 59.70% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 4.50. 39 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Hóa học, tổng số thí sinh 338.739, điểm trung bình 5.35; số điểm liệt 187 thí sinh; 37.71% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6. 12 thí sinh đạt điểm 10.

Môn Ngữ Văn: Tổng số thí sinh 867.937, điểm trung bình 5.49; số điểm liệt 1.265 thí sinh; 27,84% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6. 17 thí sinh đạt điểm 9.5. Không có điểm 10.

Môn Vật lý, tổng số thí sinh 334.961, điểm trung bình 5.57; số điểm liệt 150 thí sinh; 32.62% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.25. 2 bài thi đạt điểm 10.

Môn Toán: Tổng số thí sinh 878.142, điểm trung bình 5.64; số điểm liệt 345 thí sinh; 33.74% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6.40. 12 thí sinh đạt điểm 10 và 9.990 thí sinh đạt bằng/trên 9 điểm.

Môn Địa lý: Tổng số thí sinh 562.557, điểm trung bình 6; số điểm liệt 47 thí sinh; 17.19% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 6. 42 bài thi đạt điểm 10.

Môn GDCD: Tổng số thí sinh 494.086, điểm trung bình 7.37; số điểm liệt 11 thí sinh; 3.96% thí sinh dưới điểm trung bình. Điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7.75. Có gần 800 thí sinh đạt điểm 10.

Tú Uyên