Ký ức cảm động về những chuyến bay chở Bác Hồ

02/09/2016 14:07

Những kỷ niệm của ngành Hàng không với Bác vẫn thường xuyên được kể lại đầy xúc động qua các câu chuyện.

Ngân Anh