Kỳ vọng Chính phủ đổi mới

29/12/2016 07:02

Chính phủ mới sau gần một năm nhận nhiệm vụ đã chọn được đúng hướng đi, đúng trọng tâm và đúng yêu cầu...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Thực tế đã cho thấy, Chính phủ đặc biệt quan tâm về 3 vấn đề: Bảo vệ môi trường, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải cách hành chính và quan tâm đến vấn đề cải cách bộ máy hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 3 vấn đề này chính là ba nút thắt cản trở việc đi lên của đất nước trong những năm qua.

Để giải quyết những nút thắt trên, người đứng đầu Chính phủ đã nêu ra những thông điệp mạnh mẽ là quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, hành động, liêm chính. Ở bên dưới, các Bộ trưởng, Chủ tịch tỉnh, lãnh đạo các địa phương đã triển khai các chủ trương, giải pháp của Chính phủ. Giải pháp lần này cụ thể, minh bạch hơn; những tuyên bố và giải pháp, định hướng giải quyết tháo gỡ cho doanh nghiệp “sáng” hơn, điển hình như không hình sự hoá các quan hệ kinh tế, quy trách nhiệm cụ thể đối với hành vi thiếu trách nhiệm gây rủi ro, chú ý đến đời sống của người dân…

Thời gian qua, tăng trưởng tương đối tốt, ngân sách tuy trong điều kiện rất khó khăn nhưng kế hoạch nhìn chung đạt tốt, trước hết kế hoạch thu ngân sách của hai thành phố lớn là: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã vượt kế hoạch đề ra... Đó là, những kết quả bước đầu góp phần củng cố niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, không vì những kết quả ấy mà chúng ta thỏa mãn. Một nhiệm vụ quan trọng của năm 2017 được Chính phủ đề cập là cơ cấu lại nền kinh tế, đây chính là bước ngoặt của sự đổi mới.

Trong 30 năm đổi mới, thành tựu chúng ta có nhiều nhưng cũng bộc lộ không ít khuyết điểm: Cơ cấu kinh tế chưa rõ nét, hiệu quả của các nền kinh tế nhạt nhòa, việc phát huy vai trò của doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và tạo sự bình đẳng giữa các thành phần kinh tế chưa làm được… Vì thế tới đây, chúng ta phải khắc phục tất cả những tồn tại này thông qua việc cơ cấu lại nền kinh tế.

Một thực tế khác đặt ra là hiện nay, bộ máy hành chính nhân sự của chúng ta quá cồng kềnh, hoạt động kém kiệu quả, làm việc thiếu trách nhiệm, sự trì trệ còn rất lớn… Chúng ta đã đề ra chủ trương, giải pháp cụ thể, rõ ràng hơn, dứt khoát hơn nhưng triển khai còn chậm, sự đồng đều, hưởng ứng của các cấp chưa được nghiêm túc như chủ trương Chính phủ đưa ra.

Người dân đã tin tưởng, đang trông chờ và họ hy vọng phải có kết quả trên thực tế. Các chủ trương Chính phủ đặt ra đúng đắn, còn có thực hiện được hay không phụ thuộc vào 3 vấn đề. Một là nhận thức, tư duy có thực sự đổi mới trong tất cả các cấp, các ngành hay không. Nếu chỉ có sự đổi mới, quyết liệt ở cấp lãnh đạo mà bên dưới vẫn trì trệ thì không thể thành công được. Thứ hai, phải giải quyết được vấn đề bộ máy quá cồng kềnh, thiếu trách nhiệm. Thứ ba là phụ thuộc vào diễn biến phát triển của nền kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới biến động bất ngờ và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chúng ta khó có thể lường hết nên phải chủ động trong việc giữ ổn định và tìm hướng phát triển.

Với những cơ sở, kết quả của năm vừa qua, với những chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ, người đứng đầu Chính phủ, tất cả chúng ta đều hy vọng năm 2017 nền kinh tế sẽ khởi sắc hơn.

TS. Cao Sỹ Kiêm

Hoài Vũ (Ghi)