Có "lồng cơ chế" để "nhốt" quyền lực, người bất tài khó lọt Trung ương?

29/09/2019 19:06

Quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền mà Bộ Chính trị ban hành là rất cần thiết, phù hợp thực tiễn và có tính khả thi cao.

Có
PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng

Trao đổi với Báo Giao thông, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nhìn nhận, quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền mà Bộ Chính trị ban hành vào thời điểm này là rất cần thiết, phù hợp thực tiễn và có tính khả thi cao.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Theo ông, việc ban hành Quy định vào thời điểm này có ý nghĩa như thế nào?

Việc Bộ Chính trị ban hành quy định nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng. Trong đó, Nghị quyết 26 (Hội nghị Trung ương 7) đã yêu cầu xây dựng, hoàn thiện thể chế để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ; nhận diện rõ, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các trường hợp có biểu hiện, hành vi chạy chức, chạy quyền.

Trong thời điểm các cấp ủy triển khai Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng thì việc ban hành và thực hiện quy định này càng cần thiết đối với công tác nhân sự của nhiệm kỳ mới, bảo đảm cho việc lựa chọn được người đủ phẩm chất, năng lực và uy tín vào bộ máy lãnh đạo.

Quy định số 205 ra đời với những nội dung cụ thể, rõ ràng chi tiết là hết sức kịp thời và cần thiết. Quy định này đang được dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao vì đã trúng vào những vấn đề nhức nhối nhất trong công tác cán bộ tồn tại suốt nhiều nhiệm kỳ qua, được kỳ vọng sẽ phòng và tránh được hiện tượng chạy chức, chạy quyền.

Thông qua việc tuyển chọn, đưa vào quy hoạch, đạo tạo bồi dưỡng, giới thiệu vào cấp ủy các cấp năm 2020 đến Đại hội Đảng XIII (2021) sắp tới thì nếu siết chặt, làm nghiêm túc theo quy định này sẽ lựa chọn được những cán bộ xứng đáng vào các cấp ủy, vào Trung ương. Từ đó sẽ lựa chọn được đội ngũ cán bộ cấp chiến lược như kỳ vọng của Hội nghị Trung ương 7.

Theo ông, Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị có gì mới hơn, mạnh mẽ hơn và cụ thể hơn so với các quy định đã có trước đây?

Đây là lần đầu tiên Trung ương ban hành quy định cụ thể bằng văn bản để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Vấn đề kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ đã được đặt ra từ rất sớm, nhất là từ Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII đã nhấn mạnh về nội dung này. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói rất nhiều về việc này, đồng chí khẳng định, phải “nhốt quyền lực trong lồng cơ chế” để kiểm soát chặt chẽ. Theo tôi, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị chính là cái “lồng” cơ chế để “nhốt” và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Trước đây chúng ta chỉ nói quyền lực chung chung như quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị, quyền lực xã hội,… thì nay nói thẳng vào quyền lực trong công tác cán bộ, như thế là đi cụ thể vào một việc quan trọng. Chính vì vậy, ở điều 2 Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ quyền lực trong công tác cán bộ và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Nếu ta làm tốt thì sẽ ngăn chặn đẩy lùi được tình trạng chạy chức, chạy quyền.

Quy định 205 đã quy định rõ về hành vi, nhận diện rõ thế nào là chạy chức, chạy quyền; thế nào là bao che, tiếp tay cho các hành vi này, tạo cơ sở cho cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý và giúp cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể căn cứ vào đó để phát hiện, tố giác, phản ánh sai phạm. Trước đây, một số văn bản của Đảng đã nêu vấn đề này nhưng chưa quy định cụ thể và chưa nhận diện rõ hành vi chạy chức, chạy quyền hay bao che, tiếp tay là như thế nào.

Quy định 205 cũng bổ sung chế tài, hình thức xử lý đối với người vi phạm, người nào chạy chức, chạy quyền hoặc bao che, tiếp tay mà bị khiển trách, cảnh cáo, cách chức thì còn nhận thêm chế tài bổ sung là đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ với thời hạn tương ứng 18 tháng, 30 tháng và 60 tháng; không bố trí làm công tác tham mưu, nghiệp vụ về tổ chức, cán bộ, kiểm tra, thanh tra. Trường hợp bị khai trừ ra khỏi Đảng thì xem xét buộc thôi việc hoặc chấm dứt hợp đồng lao động; đưa, nhận hối lộ hoặc vi phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì chuyển cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Quy định 205 yêu cầu những người có thẩm quyền, trách nhiệm trong công tác cán bộ phải tự giác báo cáo với cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo quản lý khi có người thân là người có quyền, lợi ích liên quan đến việc thực hiện quy trình công tác cán bộ. Quy định này giúp tránh trường hợp bố, mẹ nhận xét con, vợ nhận xét chồng... sẽ không khách quan. Đồng thời, theo quy định, cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan không được bố trí những người có quan hệ gia đình cùng đảm nhiệm các chức danh liên quan trực tiếp, có thể tạo ra ảnh hưởng đến tính khách quan trong thực thi công tác cán bộ...

Phải chăng không kiểm soát tốt nên quyền lực mới bị tha hóa, bằng chứng là hàng chục cán bộ cấp cao vướng vòng lao lý, tài sản nhà nước bị thất thoát hàng chục ngàn tỷ đồng..., thưa ông?

Vừa rồi ta thấy vẫn còn có những kẽ hở trong công tác cán bộ, vẫn có một số cán bộ chưa thực sự ưu tú những vẫn lọt vào Trung ương.

Ta phải nhìn thẳng vào sự thật rằng, quy hoạch của Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI để chuẩn bị nhân sự cho khóa XII vẫn còn kẽ hở và hạn chế mà chưa nhìn thấy hết được ở thời điểm đó. Chính vì thế từ Đại hội XII đến nay Đảng ta đã xử lý 1 ủy viên Bộ Chính trị, 3 ủy viên Trung ương, và xử lý hơn 70 trường hợp thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Lý do bởi lúc đó chưa có quy định cụ thể, chỉ nêu chung chung nên mới để lọt những cán bộ chưa ưu tú vào cấp ủy thậm chí vào Trung ương.

Từ đó mới thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của Quy định 205-QĐ/TW mà Bộ Chính trị ban hành, Quy định đã lượng hóa, không còn chung chung định tính.

Kỷ luật Đảng hay xử lý mọi mối quan hệ trong Đảng đều phải có quy định, như trước đây ta đã ban hành 19 điều đảng viên không được làm, nếu vi phạm thì sẽ lấy đó là căn cứ để xử phạt. Thì bây giờ, Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị cũng như vậy, đã nêu rõ ràng như vậy ai vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm.

Theo ông, làm thế nào để Quy định này được thực hiện nghiêm túc, đem lại hiệu quả thực chất?

Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị là văn bản chính thức, đầy đủ, tương đối hoàn chỉnh đề cập đến vấn đề rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Đây là cơ sở rất quan trọng để siết chặt kỷ luật của Đảng nói chung và kỷ luật trong công tác cán bộ nói riêng.

Quy định này có tính pháp lý rất cao, chính vì thế sẽ tạo thuận lợi cho cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, người đứng đầu các tổ chức Đảng, cơ quan làm công tác cán bộ làm căn cứ để định hướng thực hiện công tác cán bộ và kiểm soát được quyền lực trong công tác cán bộ. Đã cụ thể như vậy, nếu người đứng đầu các cấp, tổ chức đảng, cấp ủy nào không thực hiện đúng thì sẽ phải chịu trách nhiệm.

Để thực hiện tốt Quy định, thì các cơ quan, tổ chức đảng, cấp ủy, cơ quan tổ chức công tác cán bộ, cá nhân tham gia công tác cán bộ phải làm đúng, căn cứ vào Quy định này.

Cảm ơn ông!

Phùng Đô (Thực hiện)