Lai Châu cắt giảm hơn 100 lãnh đạo và 1.049 biên chế

05/12/2018 19:34

Sau 2 năm, Lai Châu đã sắp xếp, tinh gọn 124 tổ chức, giảm được 109 lãnh đạo, tinh giản được 1.049 biên chế.

Lai Châu cắt giảm hơn 100 lãnh đạo và 1.049 biên chế 1

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Lai Châu

Chiều 5/12, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã làm việc với tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lai Châu về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, tài chính ngân sách và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đảng khoá XII trên địa bàn.

Theo Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Đỗ Ngọc An, Lai Châu tập trung thực hiện xây dựng Đảng từ sau Đại hội XII tới nay, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Đặc biệt, Lai Châu triển khai nghiêm túc Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và đổi mới cơ chế hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập. Tỉnh tập trung rà soát, sắp xếp  tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu cho biết, toàn tỉnh đã sắp xếp, tinh gọn 124 tổ chức, trong đó có 23 phòng, ban, chi cục, đơn vị thuộc sở, ban, ngành đoàn thể; 33 tổ chức thuộc chi cục; 10 đơn vị thuộc trung tâm y tế; 2 đơn vị thuộc UBND huyện, 56 trường học.

Tỉnh cũng đã ct giảm được 109 lãnh đạo, gồm 68 cấp trưởng và 41 cấp phó, tinh giản được 1.049 biên chế sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết.

Lai Châu cũng bố trí 100% trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị ở cấp huyện; đang thí điểm trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Uỷ ban MTTQ ở Đảng bộ Thành phố Lai Châu và tiếp tục hoàn thành vào thời điểm Đại hội MTTQ cấp huyện năm 2019.

Đến năm 2021, Lai Châu dự kiến sáp nhập 435 thôn, bản, tổ dân phố thành 217 đơn vị. Riêng năm nay, tỉnh sẽ thực hiện sáp nhập 57 bản, khu phố thành 28 đơn vị tại 5 huyện. Còn hiện nay, toàn tỉnh hiện có 1.145/1.169 thôn, bản, tổ dân phố chưa đủ quy mô về số hộ, trong đó có 878 thôn, bản, tổ dân phố chưa đạt 50% quy mô về số hộ.

Về phát triển kinh tế, tăng trưởng bình quân 3 năm qua của Lai Châu ước đạt 16,63%/năm, gấp hơn 2 lần mức tăng trưởng chung của cả nước, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 33 triệu đồng/người/năm.

Phó Thủ tướng đánh giá Lai Châu đã đạt được các kết quả toàn diện trong thực hiện các  nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các Nghị quyết của Trung ương, chính sách an sinh xã hội khi hầu hết các chỉ tiêu của giai đoạn 2015- 2020 đã hoàn thành, góp phần tích cực vào kết quả chung của cả nước. Theo Phó Thủ tướng nguyên nhân của thành công trên là sự vào cuộc quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền các cấp của tỉnh Lai Châu cần tiếp tục được phát huy trong thời gian tới.

Đối với việc sắp xếp địa giới hành chính cấp xã, Phó Thủ tướng lưu ý Lai Châu không làm dập khuôn, máy móc mà phải tính tới các yếu tố về văn hoá, phong tục. Sắp tới Bộ Chính trị sẽ có Nghị quyết riêng về việc sắp xếp đơn vị cấp xã để triển khai sâu rộng trên toàn quốc.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giải đáp các kiến nghị của tỉnh liên quan tới bố trí vốn đầu tư các công trình,dự án quan trọng trên địa bàn. Phó Thủ tướng cũng cho biết trong nhiệm kỳ tới, Chính phủ sẽ nghiên cứu để triển khai các tuyến giao thông kết nối Đông- Tây ở miền núi phía Bắc, rút ngắn khoảng cách giữa các địa phương trong vùng và với vùng đồng bằng Bắc Bộ. 

Chung Thành