Lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn giảm

26/07/2017 14:56

Ngày 25/7, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 16-22/7, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng...

17

Lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 1 tháng - Ảnh: K.Linh

Ngày 25/7, Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong tuần từ 16-22/7, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng đối với các giao dịch bằng VND có xu hướng giảm ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng giảm lần lượt xuống mức 1,53%/năm, 1,65%/năm và 2,71%/năm.

Đối với các giao dịch USD, so với tuần trước, biến động trái chiều ở hầu hết các kỳ hạn chủ chốt dưới 1 tháng. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm ít biến động ở mức 1,26%/năm, kỳ hạn 1 tuần giảm nhẹ xuống mức 1,33%/năm và lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng nhẹ lên mức 1,66%/năm.

NHNN cho biết, doanh số giao dịch bình quân trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 160.871 tỷ đồng; Bằng USD quy đổi ra VND đạt khoảng 72.326 tỷ đồng. Các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (39% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 1 tuần (38% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 61% và 22%.