1. Đừng làm mọi thứ theo ý mình: Theo chuyên gia tình dục học Gloria Brame, mỗi người đều có sở thích cá nhân vì vậy, giao tiếp rất quan trọng đối với mọi khía cạnh của mối quan hệ, bao gồm cả “chuyện ấy”. Kể cả khi đã thực sự hiểu “người ấy”, việc tìm hiểu cảm xúc và mong muốn hiện tại của đối phương sẽ giúp bạn xây dựng một mối quan hệ thể chất và tâm hồn hoàn hảo hơn.
1. Đừng làm mọi thứ theo ý mình: Theo chuyên gia tình dục học Gloria Brame, mỗi người đều có sở thích cá nhân vì vậy, giao tiếp rất quan trọng đối với mọi khía cạnh của mối quan hệ, bao gồm cả “chuyện ấy”. Kể cả khi đã thực sự hiểu “người ấy”, việc tìm hiểu cảm xúc và mong muốn hiện tại của đối phương sẽ giúp bạn xây dựng một mối quan hệ thể chất và tâm hồn hoàn hảo hơn.
Linh Trang (Theo Thehealthy)