Nào ta cùng đi kiện!

Kính cận đi bộ mãi mới vớ được bác GrabBike đang đứng lơ ngơ đầu phố. Mừng như bắt được vàng...