Làm doanh nghiệp sẽ thấy rất nhiều vướng mắc vô lý

03/10/2014 11:05

Chiều 2/10, tại buổi làm việc với Bộ Công thương về tình hình sản xuất, kinh doanh, tái cơ cấu ngành này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh 5 yêu cầu để ngành Công thương để thúc đẩy sản xuất...

TIN LIÊN QUAN
làm doanh nghiệp sẽ thấy rất nhiều vướng mắc vô lý
Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương tập trung tháo gỡ khó khăn,thúc đẩy sản xuất


Trong đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương phải làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, tập trung vào việc rà soát, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách theo hướng kinh tế thị trường, cạnh tranh, công khai, minh bạch, không bao cấp để đảm bảo phân bổ nguồn lực tốt hơn.

“Các đồng chí thử đi làm doanh nghiệp, đi làm kinh doanh như người dân thì các đồng chí sẽ thấy rất nhiều vướng mắc vô lý. Những vướng mắc hoàn toàn có thể sửa được mà không mất tiền bạc. Chúng ta phải sửa đổi vì cuộc sống đòi hỏi, phải sửa vì thực tiễn cuộc sống đã phát triển và vượt qua tất cả các quy định cũ của chúng ta”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.


Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu ngành Công thương tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xuất khẩu; Đồng thời, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế gồm cân đối điện, than và xăng dầu; Quyết liệt thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; Tiếp tục các nỗ lực, giải pháp để mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, cả thị trường trong nước và thị trường ngoài nước gắn với việc bảo vệ thị trường và sản xuất trong nước theo cơ chế thị trường.

Bình Minh