Làm đường quốc phòng kém chất lượng, nhiều cán bộ quân đội bị kỷ luật

27/02/2019 10:46

Thường vụ Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế vừa xem xét, xử lý kỷ luật tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại Dự án đường Tỉnh lộ 74.

Làm đường quốc phòng kém chất lượng, nhiều cán bộ quân đội bị kỷ luật 1
Dự án Đường quốc phòng - kinh tế Nam Đông- A Lưới (Tỉnh lộ 74) được triển khai xây dựng từ năm 2011 đến nay vẫn dở dang. Ảnh Đ.D

Theo đó, Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế đã xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng đối với một số tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm tại Dự án Đường quốc phòng- kinh tế Nam Đông- A Lưới (Tỉnh lộ 74).

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015 bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, do đã thiếu theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án, để chủ đầu tư và Ban QLDA thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý, đầu tư, xây dựng dự án, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn bị hư hỏng nặng không sử dụng được, gây lãng phí lớn và thất thoát ngân sách.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đình Phòng, Ủy viên Thường vụ (UVTV) Tỉnh ủy, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (chủ đầu tư dự án xây dựng Tỉnh lộ 74 từ tháng 2/2012 đến 3/2015).

Đồng thời, kỷ luật cảnh cáo ông Ngô Tăng Định, Đảng ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban QLDA Tỉnh lộ 74 (từ năm 2009- 2012), Trưởng Ban QLDA (từ năm 2012- 2016), hiện là Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh.

UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế cũng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với các trường hợp: Ông Phạm Lệ Thúy, Trưởng ban Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban QLDA Tỉnh lộ 74 (từ năm 2002- 2007); Ông Trần Đức Thành, trợ lý công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban QLDA Tỉnh lộ 74 phụ trách công tác kỹ thuật (từ năm 2002- 2009); Ông Lê Quang Bình, Chánh Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban QLDA Tỉnh lộ 74 (từ năm 2002- 2012); Ông Phạm Quảng Bình Long, nhân viên kế toán Ban Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban QLDA (từ năm 2009- 2012).

Tuy nhiên, căn cứ Quy định 102 – QĐ/TW ngày 15/1/2017 của Bộ Chính trị về thời hiệu xử lý kỷ luật đảng viên tại điểm a, khoản 1, Điều 3 thì thời hiệu kỷ luật Đảng được quy định 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách là đã quá thời hiệu xử lý. Vì vậy, UBKT Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Thúy, ông Thành, ông Bình và ông Long theo thẩm quyền. UBKT Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế yêu cầu các ông này nghiêm túc kiểm điểm bản thân và tích cực phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan trong việc khắc phục những vi phạm, khuyết điểm của chủ đầu tư, Ban QLDA xây dựng Tỉnh lộ 74, báo cáo kết quả thực hiện cho UBKT Tỉnh ủy trước ngày 30/3/2019.

Riêng ông Nguyễn Văn Giáo, nguyên UVTV Tỉnh ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ đầu tư Dự án Tỉnh lộ 74 (từ năm 2001 - 2005) và ông Trần Duy Vĩnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh, nguyên Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy xác định có khuyết điểm, sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật.

Dự án đường Nam Đông – A Lưới (dài hơn 34km) được triển khai xây dựng năm 2011 với tổng kinh phí hơn 530 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế làm chủ đầu tư.

Trong tháng 12/2018, UBKT Trung ương đã họp kỳ 32, xem xét, kết luận một số nội dung, trong đó đã xem xét, thi hành kỷ luật (cảnh cáo) đối với Thiếu tướng Đặng Ngọc Nghĩa, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên- Huế (từ tháng 4/2005- 1/2012), ông Đặng Ngọc Nghĩa đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nam Đông- A Lưới, dẫn đến công trình kém chất lượng, nhiều đoạn đường bị hư hỏng nặng, không sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước.

Duy Lợi