Làm gì để bộ máy Chính phủ hoạt động đều tay?

01/11/2018 21:30

Phần trả lời chất vấn của Thủ tướng bắt đầu với việc trả lời câu hỏi trên của ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM)

Làm gì để bộ máy Chính phủ hoạt động đều tay? 1

Chiều nay (1/11), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có gần 1 tiếng trả lời chất vấn của các ĐB quốc hội

Sau bài phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã mở đầu phần trả lời chất vấn của mình bằng việc trả lời chất vấn của ĐB Nguyễn Thị Quyết Tâm (TP.HCM) về việc Chính phủ có giải pháp gì thực sự mạnh mẽ hơn để bộ máy của Chính phủ, các bộ, ngành hoạt động đều tay, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả hơn trong nửa nhiệm kỳ còn lại. 

Dùng thành ngữ “trăm dâu đổ đầu tằm” để nói về trách nhiệm của người đứng đầu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết một trong những giải pháp quan trọng là các các thành viên Chính phủ phải nêu gương, đổi mới phương thức công việc, chấm dứt tình trạng "trên nóng dưới lạnh".

“Thực tế, cùng một cơ chế, cùng một chính sách nhưng có địa phương, có ngành làm tốt nhưng có nơi lại ngược lại. Đó là do sai sót trong điều hành”, Thủ tướng nói.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho rằng “mỗi thành viên Chính phủ phải sát dân, sát cơ sở, sát địa phương, không được lãnh đạo, chỉ đạo theo kiểu "đuổi gà qua đám giỗ", sơ sài, qua loa, sợ trách nhiệm. Nếu vi phạm nặng sẽ thay đổi vị trí công tác.

Thanh Bình - Hoài Thu