Làm gì để tránh "mất tiền oan" vì CCCD gắn chip?

07/01/2022 11:11

Nhiều hành vi liên quan đến CCCD trước đây không bị phạt hoặc phạt mức nhẹ thì giờ đây bị phạt nặng nếu vi phạm.

Theo Nghị định 144/2021 (có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2022) thay thế cho Nghị định 167/2013 thì nhiều hành vi liên quan đến thẻ CCCD gắn chip, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt nặng. Cùng với đó, một số hành vi trước đây không bị xử phạt thì nay được bổ sung.

Theo đại diện Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội, những quy định mới này nhằm nâng cao ý thức của công dân đối với việc sở hữu CCCD gắn chip.

Những hành vi bị xử phạt liên quan đến CCCD gắn chip cụ thể như sau:

Làm gì để tránh

Nghị định mới quy định nhiều hành vi bị xử phạt liên quan đến CCCD gắn chip.

Cấm mua, bán, cầm cố; làm mất thẻ CCCD sẽ bị phạt

Trước đây người dân không bị xử phạt khi bị mất Chứng minh nhân dân, CCCD. Tuy nhiên, tại Nghị định mới quy định người làm mất CCCD gắn chip sẽ bị xử phạt từ 1-2 triệu đồng.

Với hành vi sử dụng, làm giả CCCD, Nghị định 144/2021 quy định phạt tiền từ 4-6 triệu đồng. Quy định trước đây chỉ phạt hành vi này mức từ 2-4 triệu đồng.

Nghị định 144/2021 cũng quy định phạt tiền từ 4-6 triệu đồng đối với một trong các hành vi: Cầm cố, nhận cầm cố CMND, thẻ CCCD; Mua, bán CMND, thẻ CCCD.Trước đây không quy định cho các hành vi này.

Phạt nặng hành vi dùng CCCD của người khác, tẩy xoá CCCD

Quy định mới sẽ phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với người nào thực hiện các hành vi như: Chiếm đoạt, sử dụng CMND, thẻ CCCD của người khác; Tẩy xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung của CMND, thẻ CCCD.

Đồng thời, phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với người nào thực hiện một trong những hành vi sau: Làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả để được cấp CMND, thẻ CCCD; Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp CMND, thẻ CCCD.

Tăng phạt hành vi không đổi CCCD đúng hạn

Nghị định 144/2021 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300 - 500 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: Không xuất trình CMND, thẻ CCCD khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền; Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD (Luật Căn cước công dân quy định phải đổi thẻ CCCD khi đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi).

Các hành vi này trước đây theo Nghị định 167/2013 chỉ bị phạt từ 100 - 200 nghìn đồng.

Việt Hòa