Làm gì tránh mất cắp thông tin thẻ ngân hàng?

20/09/2016 14:31

Theo các chuyên gia công nghệ thẻ, Việt Nam nên có lộ trình chuyển sang dùng thẻ chip và xác thực bằng mã pin...

Cao Sơn