Làm rõ căn cứ pháp lý chuyển giao thẩm quyền tại dự án Hòa Lạc - Hòa Bình

06/07/2022 09:14

Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đề nghị làm rõ căn cứ pháp lý chuyển giao thẩm quyền tại dự án đường bộ Hòa Lạc - Hòa Bình.

Bộ Tài chính vừa có văn bản góp ý gửi Văn phòng Chính phủ về việc giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình giai đoạn 1 (đường Hòa Lạc - Hòa Bình hiện hữu) và mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình theo phương thức PPP có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

làm rõ căn cứ pháp lý chuyển giao thẩm quyền tại dự án hòa lạc - hòa bình

Cơ quan có thẩm quyền đề nghị quy trình, thủ tục chuyển giao cơ quan có thẩm quyền đối với đường Hòa Lạc - Hòa Bình hiện hữu và dự án mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình phải được làm rõ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét - Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đã tổ chức làm việc, trao đổi với các bên liên quan.

Trong đó, Bộ GTVT đã đồng thuận với UBND TP Hà Nội phương án đề nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền đối với đường Hòa Lạc - Hòa Bình hiện hữu và dự án mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình.

Tuy nhiên, nội dung tờ trình số 52 ngày 1/6/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình chưa báo cáo các nội dung Bộ GTVT đã triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 8220 ngày 10/11/2021 về việc làm rõ căn cứ pháp lý, điều kiện, thủ tục, trình tự chuyển giao thẩm quyền đối với đường Hòa Lạc - Hòa Bình hiện hữu từ Bộ GTVT sang UBND tỉnh Hòa Bình.

Nội dung báo cáo cũng chưa thể hiện ý kiến của nhà đầu tư dự án giai đoạn 1 đối với phương án đề xuất của UBND tỉnh Hòa Bình.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ trên cơ sở ý kiến tổng hợp của Bộ GTVT làm rõ các vấn đề nêu trên để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

“Sau khi được Thủ tướng chấp thuận giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền đối với dự án giai đoạn 1, đề nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với nhà đầu tư dự án giai đoạn 1 và các bên liên quan hoàn thiện thủ tục bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và lợi ích của các bên”, văn bản góp ý của Bộ Tài chính nêu.

Về kiến nghị giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ Tài chính cho biết, tại thông báo số 18 ngày 25/01/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý thực hiện đầu tư mở rộng đường cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình theo phương thức PPP có hỗ trợ từ ngân sách TƯ và giao UBND tỉnh Hòa Bình là cơ quan cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án.

“Đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình phối hợp với Bộ GTVT và cơ quan liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo và các quy định của pháp luật”, văn bản nêu.

Dự án BOT đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình giai đoạn I do Bộ GTVT là cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đã hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng và thu phí hoàn vốn từ ngày 10/10/2018. Thời gian hoàn vốn là 27 năm 6 tháng 9 ngày.

Đối với dự án mở rộng đường Hòa Lạc - Hòa Bình, theo đề xuất của UBND tỉnh Hòa Bình, dự án sẽ thực hiện theo hình thức PPP với chiều dài tuyến khoảng 23,4km. Trong đó, đoạn đi qua địa phận TP Hà Nội dài khoảng 6,37km; địa phận tỉnh Hòa Bình dài khoảng 16,67km.

Dự án sẽ mở rộng tuyến đường hiện hữu từ 2 làn xe với 6 làn xe với tổng chiều rộng nền đường hoàn thiện khoảng từ 80m - 110m.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 8.168 tỷ đồng (đã bao gồm lãi vay là 392,248 tỷ đồng). Thời gian thu hồi vốn của Dự án dự kiến khoảng 24 năm.

Nam Khánh