Làm rõ phương án bố trí vốn đối ứng cho dự án Bến Lức - Long Thành

11/08/2022 17:31

VEC được đề nghị làm rõ phương án cân đối vốn để triển khai dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Bộ Tài chính vừa có văn bản góp ý gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH-ĐT) về việc bố trí vốn đối ứng của dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

làm rõ phương án bố trí vốn đối ứng cho dự án bến lức - long thành

Các cơ quan có thẩm quyền đều nhận định, việc giao VEC tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 để tiếp tục triển khai dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là phù hợp với quy định - Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, hiện nay, dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư để sử dụng vốn dư của Hiệp định vay ADB lần 2 để hoàn thành các công việc chưa thực hiện của Hiệp định vay lần 1 của dự án.

Ngày 31/12/2021, Bộ GTVT đã có quyết định số 2323 phê duyệt phương án tài chính hòa chung dòng tiền của 5 dự án đường bộ cao tốc do VEC làm chủ đầu tư với cơ cấu nguồn vốn: Vốn nhà nước đầu tư 48.126 tỷ đồng, vốn VEC tự huy động là 56.873 tỷ đồng.

Theo quyết định số 2072 ngày 8/11/2012 về việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư 5 dự án đường bộ cao tốc của VEC, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo số vốn đối ứng các dự án có sử dụng vốn ODA do VEC làm chủ đầu tư được cân đối, bố trí từ ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở đó, giai đoạn 2011 - 2018, dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đã được bố trí hơn 3.882 tỷ đồng vốn đối ứng từ nguồn ngân sách nhà nước. Còn lại khoảng 1.807 tỷ đồng chưa được bố trí.

Với các thông số đầu vào được xác định và dự báo, dòng tiền sau thuế 5 dự án năm 2022 thiếu hụt 518 tỷ đồng, năm 2023 thiếu hụt 167 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dòng tiền sau thuế lũy kế các năm luôn dương. Trong đó, đến năm 2022 dương hơn 9.600 tỷ đồng, đến năm 2023 dương 9.464 tỷ đồng, đến năm 2025 dương hơn 12.500 tỷ đồng. VEC cũng đảm bảo khả năng trả nợ Hiệp định vay ADB lần 2 cho dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Ngoài ra, VEC thực hiện trả nợ đầy đủ và đúng hạn theo các hiệp định vay phụ đã ký kết, không phát sinh khoản nợ quá hạn.

“Căn cứ các sơ sở trên, việc Bộ KH-ĐT kiến nghị Chính phủ giao VEC có trách nhiệm tự cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 để tiếp tục triển khai dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là phù hợp với quy định”, Bộ Tài chính nhận định.

Mặc dù vậy, Bộ Tài chính cũng lưu ý, tại báo cáo số 7390 của Bộ GTVT ngày 21/7/2022, ngoài nhu cầu vốn vốn đối ứng bố trí cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Bộ GTVT đang đề nghị bố trí vốn đối ứng để tiếp tục thục hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (gần 544 tỷ đồng) và thanh quyết toán đối với dự án Nội Bài - Lào Cai (25 tỷ đồng) do VEC làm chủ đầu tư.

Do đó, Bộ Tài chính đề nghị VEC làm rõ việc cân đối, bố trí số vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 cho riêng dự án Bến Lức - Long Thành và cho các dự án do VEC làm chủ đầu tư ảnh hưởng thế nào đến phương án tài chính hòa chung dòng tiền của 5 dự án đường bộ cao tốc do VEC làm chủ đầu tư được Bộ GTVT phê duyệt.

“Bộ GTVT cần phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo VEC cập nhật lại các thông số đầu vào (vốn đối ứng còn lại từ năm 2019 mà VEC phải tự bố trí, vốn ODA chuyeent từ cho vay lại sang cấp phát ngân sách nhà nước, vốn vay ADB, lãi phát sinh trái phiếu Chính phủ bảo lãnh,…), tính toán lại tổng thể phương án tài chính hòa chung dòng tiền 5 dự án do VEC làm chủ đầu tư, đảm bảo khả năng trả nợ của VEC trình cấp có thẩm quyền quyết định”, Bộ Tài chính đề nghị.

Nam Khánh