Làm rõ quyền huy động phương tiện của cảnh sát cơ động, tránh lạm dụng

26/10/2021 10:59

Đại biểu Âu Thị Mai đề nghị làm rõ thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị của cảnh sát cơ động trong trường hợp cấp bách.

Tránh chồng chéo về nhiệm vụ

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp 2, sáng nay (26/10), Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Làm rõ quyền huy động phương tiện của cảnh sát cơ động, tránh lạm dụng 1

Đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (đoàn Hưng Yên)

Nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Đoàn Thị Thanh Mai (đoàn Hưng Yên) cho rằng, dự thảo Luật cần làm rõ phạm vi thực hiện nhiệm vụ CSCĐ nhằm tránh chồng chéo với các lực lượng khác.

Ví dụ dự thảo luật quy định CSCĐ sử dụng biện pháp vũ trang và tuần tra, khảo sát, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

"Tuy nhiên, chưa rõ nhiệm vụ này có chồng lấn với nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý trong vùng biển Việt Nam, Cục Cảnh sát biển Việt Nam hay nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát quản lý bảo vệ biên giới quốc gia của Bộ Quốc phòng hay không?", đại biểu Mai đặt câu hỏi và đề nghị bổ sung quy định cụ thể về phạm vi thực hiện nhiệm vụ và nội dung phối hợp thực thi nhiệm vụ của cảnh sát cơ động trong tương quan với các lực lượng khác.

Nội dung tiếp theo, đại biểu Mai cho rằng, dự thảo Luật quy định CSCĐ có quyền huy động người, phương tiện, thiết bị của cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong trường hợp cấp bách.

Tuy nhiên, cần làm rõ thẩm quyền của CSCĐ trong huy động người, phương tiện, thiết bị trong trường hợp cấp bách cũng như trình tự, thủ tục huy động người, phương tiện, thiết bị trong trường hợp này để đảm bảo thống nhất với các quy định của pháp luật liên quan.

Theo đại biểu, việc huy động người và trên cơ sở tự nguyện để đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp. Các nhiệm vụ CSCĐ có tính chất đặc thù. Do đó, nếu người được huy động không đảm bảo các yêu cầu của nhiệm vụ sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân, đồng thời ảnh hưởng đến việc hoàn thành nhiệm vụ đề ra.

Làm rõ quyền huy động phương tiện của cảnh sát cơ động, tránh lạm dụng 2

Đại biểu Âu Thị Mai (đoàn Tuyên Quang)

Làm rõ "trường hợp cấp bách"

Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Dương) cho rằng, dự thảo luật nhiều lần sử dụng từ “cấp bách” hay từ “tình huống cấp bách”, trường hợp cấp bách”. Do đó, bà Nga đề nghị ban soạn thảo bổ sung phần làm rõ nội hàm, ngữ nghĩa của từ “cấp bách”, trong trường hợp nào là cấp bách, tình huống nào là cấp bách.

“Bởi những quyền hạn của CSCĐ hay việc huy động người, phương tiện của CSCĐ hết sức đặc thù, có những trường hợp liên quan đến quyền con người, quyền tải sản. Cho nên chúng ta phải quy định rõ trường hợp nào được coi là cấp bách, để tránh việc lạm dụng không cần thiết”, đại biểu Nga nhấn mạnh.

Đại biểu Trần Đình Chung (đoàn Đà Nẵng) cũng cho rằng, dự thảo luật quy định tư lệnh CSCĐ và giám đốc công an tỉnh, thành phố được điều động CSCĐ để thực hiện nhiệm vụ trong các trường hợp cấp bách.

“Qua nghiên cứu các văn bản Luật có liên quan quy định về các tình huống về an ninh trật tự, tôi nhận thấy chưa có các quy định giải thích cụ thể về các trường hợp cấp bách. Do đó, tôi cho rằng cần quy định cụ thể các trường hợp như thế nào là cấp bách tại Luật này”, đại biểu Chung đề xuất.

Phùng Đô