Làm rõ thông tin “thổi giá” thiết bị y tế ở Gia Lai

25/03/2017 07:33

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai phải làm rõ thông tin “thổi giá" thiết bị y tế.

Trước kết quả Kiểm toán Nhà nước trong công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại tỉnh Gia Lai đã phát hiện có tình trạng đội giá: mua thiết bị y tế 5,6 tỷ đồng kê lên 16,7 tỷ đồng, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai phải làm rõ thông tin.

Theo đó, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế tỉnh Gia Lai đề nghị rà soát, kiểm tra, đánh giá thực trạng việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị trên địa bàn tỉnh, từ nhu cầu đầu tư, lập kế hoạch, xây dụng cấu hình, tính năng kỹ thuật các trang thiết bị y tế phù hợp với giá dự toán, ý kiến các chuyên gia hội đồng thẩm định và việc đề xuất trình phê duyệt kết quả đấu thầu.

Bộ Y tế cũng đề nghị đơn vị trên làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tập thể liên quan đến công tác đấu thầu mua sắm, kịp thời chấn chỉnh, xử lý khi phát hiện các sai phạm (nếu có). Đơn vị trên cần báo cáo UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Y tế về thực trạng công tác đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề xuất các phương án giải quyết theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Vũ Anh